Wat is endometriose?


Endometriose is een chronische aandoening waarbij er weefsel dat reageert op hormoonschommelingen zich op allerlei plaatsen in het lichaam kan bevinden, voornamelijk in de buikholte. Dit abnormale weefsel bevat endometrieke klieren en stroma. De klieren scheiden stoffen af die de omliggende weefsels irriteren, waardoor dit omliggende weefsel soms gaat bloeden. Het immuunsysteem reageert op de afgifte van deze stoffen door ontstekingseiwitten vrij te maken die zich naar de plaats van de ziekte haasten en zwelling en ontsteking veroorzaken. Dit proces zorgt voor (zeer ernstige) pijn, verklevingen en littekenweefsel. Het endometrioseweefsel kan hormoongevoelig zijn, waardoor de klachten gedurende de menstruatiecyclus variëren. In veel gevallen kunnen organen (blaas, darmen, eierstokken) aangetast worden, met een belangrijke impact op de urine- darm- en seksuele functies. Endometrioseweefsel kan echter ook op plaatsen in het lichaam buiten het klein bekken voorkomen, zoals op het middenrif en in de longen en uitzonderlijk zelfs hersenen en het hart.  De aandoening heeft bijgevolg een enorme fysieke en mentale impact, die zowel het privéleven (sociale relaties, intieme relaties, kinderwens, …), als de professionele carrière kan beïnvloeden, met grote gevolgen voor de levenskwaliteit én arbeidsproductiviteit van patiënten.

 

1 OP 7 VROUWEN

Na veel te lange tijd onvoldoende behandeld te zijn, neemt de aandacht rond endometriose, waaraan ongeveer 1 op 7 vrouwen lijdt, de laatste jaren geleidelijk toe. Nog steeds zijn er onaanvaardbare vertragingen in de diagnose. In België duurt het volgens cijfers dikwijls tot 10 of zelfs meer dan 20 jaar. Endometriosepatiënten lijden dus onnodig en moeten een lange, lichamelijk slopende en emotioneel uitputtende weg afleggen, vooraleer ze de juiste diagnose en behandeling ontvangen. Deze komt er in veel gevallen pas na tal van doktersbezoeken, verkeerde diagnoses, en/of ontoereikende, ineffectieve of zelfs schadelijke behandelingen. Dit zorgt voor een enorm verlies van levenskwaliteit en arbeidsproductiviteit, en het te laattijdige ontvangen van de juiste behandeling leidt niet zelden tot onomkeerbare schade.

 

Mogelijke symptomen

 

 • extreem pijnlijke menstruatie, dikwijls reeds op zeer jonge leeftijd
 • chronische ernstige pelvische pijn
 • extreme pijn in de aanloop naar de menstruatie
 • extreme pijn tijdens ovulatie
 • gezwollen buik (endobelly)
 • extreme vermoeidheid
 • pijn tijdens of na gemeenschap met eventueel bloedverlies
 • uitstralende zenuwpijn in benen, liezen, billen, pelvis, heupen, onderrug
 • langdurige extreme bloedingen (kan duiden op adenomyose)
 • verklevingen en littekenweefsel op en rond organen
 • blaasgerelateerde problemen en pijn bij het urineren met eventueel bloed in urine
 • pijn bij ontlasten, rectale bloedingen, anuspijn, loze aandrang,
  diarree, constipatie
 • klaplongen, kortademigheid, hartkloppingen door irritatie van
  middenrifzenuw
 • borstpijn, schouder-, nek- en hoofdpijnklachten (migraine) door
  irritatie van middenrifzenuw
 • infertiliteit / miskramen
 • verstoorde nachtrust
 • lethargie, angsten en depressie

 

 

 

Mogelijke verschijningsvormen

 

 • oppervlakkige endometriose: geïsoleerde vlakke zones op het buikvlies
 • diep-infiltrerende endometriose: knobbels (noduli) die dieper ingroeien in
  omliggende organen zoals blaas, urinewegen, darm en vaginawand
 • endometriosecystes (endometrioma’s): cysten op de eierstok(ken)

 

 

 

Bron: Behind Endo (stories) vzw